"Every Martial Artist who wants to become a complete fighter should learn to master the knife...only when you know how to handle a knife you will be able to defend against a knife"
Frans Stroeven

Speciale programma’s

WKFS biedt diverse mogelijkheden voor de ontwikkeling van maatwerkprogramma’s. Deze programma’s zijn voornamelijk bedoeld voor professionele organisaties waarvan medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd worden met uiteenlopende vormen van agressie of geweld. Een programma dient daarom in onze visie altijd aan te sluiten bij de realiteit. Technieken die worden aangereikt zijn daarom altijd praktisch toepasbaar en direct in te passen in het dagelijkse werk.

WKFS krijgt regelmatig verzoeken om dergelijke programma’s te ontwikkelen. Speciale eenheden zoals bijvoorbeeld COT (Comando de Operações Táticas) uit Brazilie maakt gebruik van WKFS. Het COT heeft nadat de organisatie zelf een grondige inventarisatie heeft gemaakt van hetgeen gemist werd in het eigen trainingsprogramma Frans Stroeven verzocht, technieken in te brengen die het gebruik van het mes en (wapen)stok inhouden en aansluiten bij de technische vaardigheden die de Commando’s al beheersten.

Het programma is op lokatie in Brazilie uitgevoerd en is als zodanig geimplementeerd en maakt inmiddels onderdeel uit van het vaste trainingsprogramma.

Bovengenoemd voorbeeld staat niet opzichzelf. Er komen regelmatig verzoeken binnen van politie, beveiligingsorganisaties, commando-eenheden en legeronderdelen om dergelijke programma’s te ontwikkelen. Frans Stroeven trainde bijvoorbeeld eenheden van het Filipijnse leger. Gezien het feit dat het gebruik van wapens zeer serieus wordt genomen door dergelijke eenheden, staat WKFS in voor zeer hoge kwaliteit van de onderwezen technieken en worden deze altijd getoetst aan de realiteit.

WKFS biedt professionele organisaties aan kennis te maken met de programma’s. Vrijblijvend kunnen deze organisaties een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken.